REVISTA NEMVS

ASOCIAŢIA CULTURALĂ SARMIZEGETUSA

ISSN: 1842 - 9009
WEBSITE: http://nemvs.sarmizegetusa.net


Nr.1-2
Anul I
(2006)
[30 MB]
DAN PĂLIMARIU - Amissae patriae (Amissae patriae) (pag.3)
CRISTINEL PLANTOS - Spaţii de cult din cetatea şi aşezarea dacică de la Piatra Craivii. Repere ale problemei (The Cult Areas from the Dacian Fortress and Settlement of Piatra Craivii. Guide Marks on the Issue) (pag.7)
GABRIEL MAFA - Solstiţiul de iarnă (The Winter Solstice) (pag.35)
CĂTĂLIN BORANGIC - Falx dacica. I. Propunere pentru o tipologie a armelor curbe dacice (Falx dacica. I. Suggestion for Dacian Curved Types of Weapons) (pag.47)
PHILLIP DAVIS - Dacian Imitations of Roman Republican Denarii - Two Hoards (Imitaţii dacice ale denarilor romani republicani. Două tezaure) (pag.106)
ANA DUMITRAN, CĂTĂLIN BORANGIC - Asociaţia Culturală Sarmizegetusa. Proiectele anului 2006 (Sarmizegetusa Cultural Association’s 2006 Projects) (pag.119)
Note de lectură (pag.129)


Nr.3-6
Anii II-III
(2007-2008)
[12 MB]
DAN PĂLIMARIU - ... atrum nemvs imminet umbra (... atrum nemvs imminet umbra) (pag.5)
IOSIF VASILE FERENCZ - La Tène-ul timpuriu şi mijlociu pe cursul mijlociu al Mureşului (Early and Middle La Tène on the Middle Flow of the River Mureş) (pag.9)
PHILLIP DAVIS - A Die-Linked Sequence of Dacian Denarii (O succesiune de denari dacici produşi în matrith similare) (pag.38)
CĂTĂLIN BORANGIC - Falx dacica. II. Tentativă de reconstituire (Falx dacica. II. An Attempt of Reconstitution) (pag.44)
VOLKER WOLLMANN - Monumente funerare romane descoperite la Şeica Mică (judeţul Sibiu). Paralipomena (Roman Funerary Monuments Discovered at Şeica Mică (Sibiu County). Paralipomena) (pag.63)
VLADIMIR AGRIGOROAEI - Biserica B4 de la Murfatlar: descriere (The B4 Church from Murfatlar: Description) (pag.92)
ILEANA DÂRJA - Un manuscris regal al Cărţii orelor în colecţia Bibliotecii Naţionale a României, Filiala Bathyaneum (A Royal Manuscript of the Book of Hours in the National Romanian Library, Bathyaneum Subsidiary) (pag.121)
ANA DUMITRAN, ELENA CUCUI - „Sfânta Troiţă într-un trup” în opera zugravilor de la Feisa („The Holy Trinity in One” Portrayed by the Painters from Feisa) (pag.138)
ANA DUMITRAN, CĂTĂLIN BORANGIC - Asociaţia Culturală Sarmizegetusa. Proiectele anului 2007 (Sarmizegetusa Cultural Association’s 2007 Projects) (pag.181)
Note de lectură (pag.201)


Nr.7-8
Anul IV
(2009)
[153 MB]
DENIS MEMET - Summum bonum (Summum bonum) (pag.5)
PHILLIP DAVIS - Two Hoards Revisited Denarii (Rediscutarea problemei imitării denarilor romani republicani, pe baza a două tezaure) (pag.10)
CĂTĂLIN BORANGIC - Sica. Tipologie şi funcţionalitate (Sica. Tipollogy and Functionability) (pag.22)
CRISTINEL PLANTOS, GLIGOR MIRCEA - Descoperiri aparţinând celei de a doua epoci a fierului în bazinul Ampoiului (judeţul Alba) (Second Iron Era Archaeological Discoveries in the Ampoi Valley)) (pag.74)
VOLKER WOLLMANN - „Diaspora” monumentelor arheologico-epigrafice din centre urbane şi militare ale Daciei Superior (The „Diaspora” of the Archaeological-Epigraphic Monuments from the Urban and Military Centers of Dacia Superior) (pag.100)
VLADIMIR AGRIGOROAEI - Asediul Salonicului (1185): perspectiva cronicilor italiene (The Siege of Thessaloniki (1185) in the Italian Chronicles of the Same Period) (pag.132)
CRISTIAN IOAN POPA - Un monument medieval dispărut: biserica saşilor din Vinerea (judetul Alba) (A Lost Mediaeval Monument: the Saxon Church from Vinerea (Alba county)) (pag.176)
ILEANA DÂRJA - Tezaurul limbii greceşti al lui Henri Estienne în colecţia Bibliotecii Bathyaneum (Henri Estienne's Greek Thesaurus in the Bathyaneum Library) (pag.189)
ANA DUMITRAN, ELENA CUCUI - Zugravul Porfirie Sarlea din Feisa. Profilul iconarului (Porfirie Sarlea from Feisa. An Icon Painter's Profile) (pag.219)
ANA DUMITRAN - Biserica de lemn din Hapria (The Wooden Church from Hapria) (pag.244)
FLORIAN-RAREŞ TILEAGĂ - Cultura? Pe mâini bune! (Culture? In Good Hands!) (pag.258)
Note de lectură (pag.277)


Nr. 9-10
Anul V
(2010)
[3 MB]
MARIUS MARCU - Historia magistra vitae! (Historia magistra vitae!) (pag.5)
CĂTĂLIN BORANGIC - Câteva observaţii privind cosoarele din lumea dacică (A Few Notes Regarding the Dacian Pruning Knife) (pag.10)
VOLKER WOLLMANN - Eine römische Wachstafel (tabula cerata) in der archäologischen Sammlung der „Bathyaneum”-Bibliotek) (O tăbliţă cerată (tabula cerata) în colecţia arheologică a Bibliotecii „Bathyaneum”) (pag.22)
SAVETA-FLORICA POP, ELENA CUCUI, ANA DUMITRAN - Zugravul Nistor Dascălul din Răşinari (The Painter Nistor Dascălul (the Scholar) from Răşinari) (pag.32)
FLORIAN-RAREŞ TILEAGĂ - Dacii şi românii (pag.80)


© Asociaţia Culturală Sarmizegetusa